Kelmės kredito unija teikia kasdienines paslaugas

Kelmės kredito unija teikia kasdienias finansinias paslaugas. Kviečiame atsidaryti sąskaitą Unijoje adresu: Dariaus ir Girėno 21A, Kelmė, arba mūsų nutolusioje kasoje Tytuvėnuose, adresu Maironio g. 1, Tytuvėnai. Daugiau »

Suteikiame paskolas

Mes galime suteikti Vartojamąją, Busto, Žemės ūkio paskolas ar paskolą iš Verslumo skatinimo fondo. Daugiau »

Indėliai bei taupymas

Pas mus galite saugiai laikyti savo santaupas bei taupyti. Siūlome įvairias indėlių rūšis (terminuotas ar lojalus terminuotas indėliai) bei taupymo būdus (taupomasis, tikslinis taupomasis, vaiko indėliai). Daugiau »

 

Po reformos kredito unijų sektorius padidino pelningumą ir pajų tvarumą

Dalinamės 2019-03-18 Lietuvos banko straipsniu apie kredito unijų veiklą. 

Pertvarkęs savo veiklą ir padidinęs jos efektyvumą, Lietuvos kredito unijų sektorius per 2018 m. uždirbo 3 mln. Eur neaudituoto pelno. 2017 m. kredito unijos turėjo 1,7 mln. Eur pelno (audituotais duomenimis).

„Gerėjantis kredito unijų pelningumas ir augantys tvarūs pajai leidžia daryti prielaidą, kad šio sektoriaus kapitalo bazė toliau stiprės. O tai buvo ir yra vienas svarbiausių tikslų, kurių sėkmingai siekia reformos keliu žengiančios kredito unijos“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Pakartotinio Kelmės kredito unijos narių susirinkimo sprendimai

Apie  Kelmės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 13 d., priimtus sprendimus plačiau kviečiame susipažinti čia.

PRASIDĖJO PASKOLŲ PAVASARIS!!!

KELMĖS KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI

 

2019 m. kovo 13 d. 10.00 val. Kelmės kultūros centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė  šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, PAKARTOTINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

 1. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
 5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Kelmės kredito unijos įstojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.
 7. Papildomas apmokėjimas audito įmonei už audito paslaugas.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė.

VALDYBA

Smulkiesiems ūkiams – 10 mln. eurų

 

Dalinamės Žemės ūkio ministerijos pranešimu apie paraiškų teikimą.

Smulkieji ūkininkai nuo kovo 1 d. gali teikti paraiškas gauti paramą iki 15 tūkst. Eur verslo planui įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų priėmimui iš viso skirta 10 mln. Eur Europos Sąjungos ir valstybės paramos.

Išmoka bus mokama dviem dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Paraiškas galima teikti iki šių metų gegužės 31 d.

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos patvirtino programų „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles. 

Paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos kovo 1 d. – gegužės 31 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Naujas, nuo 2019 m. taikomas, įgyvendinimo taisykles rasite čia. 

Daugiau informacijos čia.

KELMĖS KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI

 

2019 m. kovo 5 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

 1. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
 5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Kelmės kredito unijos įstojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.
 7. Papildomas apmokėjimas audito įmonei už audito paslaugas.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A Kelmė.

Neįvykus 2019-03-05 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. kovo 13 d. 10.00 val. Kelmės kultūros centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.

VALDYBA

VARTOJIMO PASKOLŲ PASIŪLYMAS

Kreditas žemės ūkiui su NMA išmokų įkeitimu

Jau 20 metų augame kartu su Jumis!!!

 

Kredito unijos idėja gimė Pietų Vokietijoje apie XIX a. vidurį. Friedrichas Raiffeisenas buvo mažo Bavarijos miestelio Heddesdorf meras. Matydamas savo miesto ir apylinkių gyventojų bėdas bei vargus, 1850 metais įkūrė pirmąją kooperatinę kredito draugiją, kurioje šios apylinkės gyventojai galėjo sutelkti savo santaupas ir tarpusavyje teikti paskolas. 1864 metais buvo įsteigta „Heddesdorf“ kredito unija, kad padėtų vietiniams ūkininkams įsigyti sėklų, galvijų, ūkio įrangos. Pirmųjų kredito unijų tikslas buvo „vienas už visus, visi už vieną“, o ateityje jis liko šio judėjimo pagrindu.