Apie Uniją

Kelmės kredito unija, kuriai 1999 m. liepos 1 d. suteikta Lietuvos Banko valdybos licencija Nr. 30, yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus.

Unijos veiklos tikslas – tenkinti savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, teikti savo nariams ir kitiems įstatuose nurodytiems asmenims kokybiškas ir savalaikes finansines paslaugas, užtikrinti unijos finansinį stabilumą ir patikimumą.

Unija yra pelningai veikianti kooperatinė finansinė institucija, kurios aktyvai sudaro apie 7 mln. eurų. Uniją vienija apie 2700 narių. Kelmės kredito unijos nariai aptarnaujami pagrindinėje buveinėje Kelmės mieste ir nutolusioje Tytuvėnų kasoje.

Būdami atsakingi už visų mūsų pinigus, norime, kad pajininkai gautų teisingą, išsamią informaciją apie Kelmės kredito unijos veiklos rezultatus bei aktyviai dalyvautų Unijos veikloje. Informacija apie Kelmės kredito unijos turtą, investicijas, išduotas paskolas, indėlius, pajininkų skaičių ir atitikimą Lietuvos banko keliamiems reikalavimams skelbiama Lietuvos banko internetiniame puslapyje http://www.lb.lt/pagrindiniai_kredito_uniju_sektoriaus_veiklos_rodikliai .

Siekiame, kad Unija būtų valdoma skaidriai bei atsakingai, tuo pačiu kuriame nariams ir Unijai ekonomiškai naudingus santykius. Norime, kad Unijos suburti nariai žinotų, jog Unija yra bendras visų mūsų – pajininkų kūrinys. Kuo Unija kaip organizacija bus stipresnė, tuo ji labiau pasitarnaus savo nariams ir visai bendruomenei.