Istorija

Kelmės kredito unija įsteigta 1999 metais. Unijos steigimo sutartį 1999 m. sausio mėn. 21 d. pasirašė Ūkininkių draugijos Šiaulių apskrities koordinatorė Laima Dockevičienė, Ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkė Zita Samušienė, LŽŪKT Kelmės biuro vadovas Petras Pipiras, Žemės ūkio rūmų atstovas Arūnas Bagdonas ir ūkininkas Vytautas Kareiva. Nutarta, kad uniją vienys žemdirbių asociacijos nariai. Pradėti kviesti nariai.

1999 m. kovo 19 d. įvyko steigiamasis susirinkimas. Iki steigiamojo susirinkimo susivienijo 51 narys. Valdybos pirmininku išrinktas Arūnas Bagdonas.

1999 m. liepos 1 d. unija įregistruota Lietuvos banke. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 102 išduota kredito unijos „Kelmės taupa“ licencija  Nr. 30.

1999 m. 1-asis narys – Vytautas Dudėnas.

2000 m. kovo 2 d. įvyko pirmasis ataskaitinis susirinkimas. Perrinkti valdymo organai. Valdybos pirmininke išrinkta Regina Karašauskytė.

2001 m. Kelmės kredito unija tapo Lietuvos centrinės kredito unijos nare.

2001 m. spalio mėn. 16 d. Kaune įvyko Lietuvos Centrinės kredito unijos Steigiamasis susirinkimas. Kredito unija tapo Lietuvos centrinės kredito unijos steigėja.

2002 m. kredito unijos aktyvai viršijo pirmąjį milijoną.

2004 m. vasario mėn. 12 d. atidaryta pirmoji Kražių kasa. Kasininkė Virginija Trakšelienė.

2008 m. birželio mėn. kredito unija įsigijo sklypą Kelmėje pastato statybai. Rengiamas detalusis planas.

2012 m. kovo 1 d. oficialus pastato, esančio Dariaus ir Girėno 21 A, atidarymas.

2012 m. kovo 19 d. įvykusiame visuotiniame narių susirinkime pakeistas pavadinimas.

Kelmės kredito unija vykdydama savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymu, Lietuvos Banko nutarimais ir kitais finansines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais.

Mūsų veiklą prižiūri ir kontroliuoja Lietuvos bankas.