Narystė

Kelmės kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Kelmės kredito unijos nariu gali būti asmuo, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybės besiribojančių šių savivaldybių teritorijose (Telšių rajono savivaldybės, Šiaulių rajono savivaldybės, Radviliškio rajono savivaldybės, Raseinių rajono savivaldybės, Tauragės rajono savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės).

Norėdami tapti Kelmės kredito unijos nariu –  užpildykite fizinio ar juridinio asmens prašymą, įsigykite bent vieną pajų (fizinio ar juridinio asmens pajaus vertė – 30 Eur).
Pajus – tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, todėl narystė unijoje užtikrina, kad Jūs esate ne tik narys, bet ir kredito unijos savininkas. Pajus leidžia naudotis kredito unijos paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme – rinkti kredito unijos valdymo ir priežiūros organus ir būti išrinktam į juos.