Unijos valdymas

Stebėtojų taryba
Vilija Virbickė, stebėtojų tarybos pirmininkė
Vytautas Barkauskas, stebėtojų tarybos narys

Vytautas Vaičikauskas, stebėtojų tarybos narys
Bronė Vaičiulienė, stebėtojų tarybos narė
Irena Sabaliauskienė, stebėtojų tarybos narė

 

Valdyba
Ildefonsas Petkevičius, valdybos pirmininkas

Oksana Beržanskytė, valdybos narė

Rimantas Giržadas, valdybos narys
Vykintas Matuliauskas, valdybos narys

Nelė Želvienė, valdybos narė

 

Paskolų komitetas
Birutė Zakarauskienė, paskolų komiteto pirmininkė
Vaclovas Andrulis, paskolų komiteto narys

Danutė Laivienė, paskolų komiteto narė
Apolinaras Jasaitis, paskolų komiteto narys
Joana Miliauskienė, paskolų komiteto narė

 
Vidaus audito tarnyba
Laima Petrauskienė, vidaus auditorė