Unijos valdymas

Stebėtojų taryba
Vytautas Barkauskas, stebėtojų tarybos pirmininkas
Birutė Bandžiukienė, stebėtojų tarybos narė

Bronė Vaičiulienė, stebėtojų tarybos narė
Irena Sabaliauskienė, stebėtojų tarybos narė
Vytautas Vaičikauskas, stebėtojų tarybos narys

Valdyba
Ildefonsas Petkevičius, valdybos pirmininkas

Gipoldas Karklelis, valdybos narys
Oksana Beržanskytė, valdybos narė

Nelė Želvienė, valdybos narė

Vilija Virbickė, valdybos narė

Paskolų komitetas
Birutė Zakarauskienė, paskolų komiteto pirmininkė
Vaclovas Andrulis, paskolų komiteto narys

Danutė Genutienė, paskolų komiteto narė
Apolinaras Jasaitis, paskolų komiteto narys
Joana Miliauskienė, paskolų komiteto narė

Vidaus audito tarnyba
Laima Petrauskienė, vidaus auditorė