Vizija, misija, vertybė

Vizija

Mūsų kredito unija yra pagrindinė bendruomenės kredito įstaiga, gerbianti kooperatinius principus ir tradicijas, teikianti šiuolaikiškas finansines paslaugas asmeniškai kiekvienam nariui.

Misija

  • Užtikrinti unijos narių gerovę, teikiant jų poreikius atitinkančias finansines paslaugas;
  • Skleisti kooperatines idėjas ir vienyti visuomenę bendrų tikslų įgyvendinimui;
  • Skatinti unijos narių iniciatyvumą ir atsakomybę;
  • Numatyti narių poreikius ir siūlyti geriausius sprendimus;
  • Nuolat mokytis ir pritaikyti naujas žinias, siekiant kredito unijos veiklos kokybės.

Vertybės

Kooperatiniai principai – mes laikomės kooperatinių principų;
Bendruomeniškumas – mes skatiname tarpusavio pagalbą, narių pasitikėjimą savo jėgomis, mes rūpinamės bendruomenės narių problemomis;
Savanoriškas darbas – mes savarankiškai dirbame bendruomenės ir visuomenės labui;
Atsakomybė – mes prisiimame atsakomybę valdydami bendruomenės finansus, atsakingai žiūrime į veiklą, esame atsargūs ir sąžiningi;
Veiklos skaidrumas – mes teikiame skaidrią informaciją apie kredito unijos veiklą nariams ir visuomenei;
Pagarba nariams – mes gerbiame kiekvieną unijos narį;
Inovatoriškumas – mes nuolat siekiame žengti žingsnis į žingsnį su naujovėmis;
Nuolatinis žinių siekimas – mes nuolat mokomės ir tobulėjame.