Category Archives: Naujienos

Keičiasi kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-08-01

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Kelmės kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia.

Pagarbiai, Kelmės kredito unijos valdyba

 

DĖL POKYČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SRITYJE

 

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad Kelmės kredito unija Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Jūsų mokumo įvertinimas;
 • Paskolos administravimas;
 • Skolos administravimas;
 • turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);
 • Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;
 • Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Kelmės kredito unija duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kelmės kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Kelmės kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami Lietuvos Respublikos  registruotiems bankams, unijos ir kredito įstaigoms, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai, audito bendrovei UAB „Kristalina“, IT paslaugų bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi administracijos vadovo įsakymu paskirti asmenys.

Ekonomikos žinių konkursas J. Graičiūno gimnazijoje

Balandžio 27 d. Kelmės J. Graičiūno gimnazija sukvietė rajono mokyklų 9–10 klasių mokinius į ekonomikos žinių konkursą.

Konkurse dalyvavo geriausiai rajone ekonomiką išmanantys mokiniai, kurie ne tik atliko testo užduotis bei sprendė uždavinius, tačiau ir analizavo situaciją.

Viena iš Ekonomikos žinių konkurso rėmėjų – Kelmės kredito unija, kuri įsteigė prizus už geriausiai atliktas užduotis, susijusias su kredito įstaigų vykdoma veikla.

Įteikus dovanas, J. Graičiūno gimnazijos padėkos raštus, buvo vaišintasi tortu, skirtu specialiai šiai progai.

Kelmės kredito unijos narių dėmesiui

Atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

KELMĖS KREDITO UNIJA VELYKINĖMIS VAIŠĖMIS PRADŽIUGIMO LIOLIŲ IR UŽVENČIO SENELIŲ NAMŲ GYVENTOJUS

 

Prieš pat Šv. Velykas Kelmės kredito unija aplankė dvidešimt Liolių ir Užvenčio senelių namų gyventojų. Jiems įteikė šventinius saldžius lauknešėlius.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Kelmės kredito unija džiaugiasi, kad Kelmės rajone veikia biudžetinė įstaiga Liolių senelių namai. Įstaiga tenkina psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno senelių namų gyventojo reikmes, sudaryto jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrina socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikia būsto, maitinimo, transporto, buitines, asmens higienos, socialinio      darbo, bendravimo, konsultavimo ir kitas paslaugas

 

.

 

3       Esame patikima, rūpestinga ir ilgalaikius santykius puoselėjanti finansų kredito įstaiga. Priimame greitus, bet apgalvotus sprendimus, kurie padeda kurti ilgametę finansinę sėkmę ieškantiems paprastų, tačiau efektyvių būdų savo pinigams tvarkyti. Siekiame lanksčiai ir greitai reaguoti į Jūsų finansinių poreikių kaitą, suteikti patikimas finansines paslaugas bei rūpestingai padėti Jums kurti ilgametę finansinę sėkmę.

  Žingsnis po žingsnio unija kasmet iriasi pirmyn. Gero žodžio ir padėkos bei pagarbos nusipelnė kiekvienas unijos narys: už tai, kad taupo, už tai, kad skolinasi, už tai, kad paprasčiausiai palaiko unijos gyvybę savo pajumi.

 

 

Linkime šiltų ir jaukių Šventų Velykų.

Kelmės kredito unijos kolektyvas.

DĖL PINIGŲ PERVEDIMŲ ŠVENTINIU LAIKOTARPIU

Dėl mokėjimo nurodymų Didįjį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir Šv. Velykų laikotarpiu

 

Informuojame, kad Didįjį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir Šv. Velykų pirmadienį (2018 m. balandžio 2 d.) SEPA mokėjimo nurodymai ir tarptautiniai mokėjimo nurodymai eurais NEBUS VYKDOMI.

Kovo 29 d. iki 16.00 val. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti tą pačią darbo dieną. Po šio laiko ir kovo
30 – balandžio 2 d. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti balandžio 3 d. (antradienį).

Vykdant pinigų pervedimus tarp savo sąskaitų kredito unijoje ir LKU grupės kredito unijų mokėjimai bus įvykdyti iš karto, taip pat ir kovo 30 – balandžio 2 d.

AKCIJŲ PAVASARIS

AKCIJA_pavasaris

Pakartotinio Kelmės kredito unijos narių susirinkimo sprendimai

 

Apie  Kelmės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 16 d.,  priimtus sprendimus plačiau kviečiame susipažinti čia.

 

 

KEISKITE SENĄ STOGĄ NAUJU

Dangerous asbestos roof - Medical studies have shown that the asbestos particles can cause cancer - toned image

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

 

Kelmės kredito unijos narių dėmesiui,

 2018 m. kovo 9 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos įstatų keitimas.
 8. Visos Stebėtojų tarybos atšaukimas.
 9. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21 A Kelmė.

Neįvykus 2018-03-09 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 16 d. 10.00 val. Kelmės kultūros centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.           

VALDYBA