Indėlių palūkanų normos

PATVIRTINTA
Kelmės kredito unijos Valdybos
2017 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 17-03

KELMĖS KREDITO UNIJOS TERMINUOTŲ INDĖLIŲ PALŪKANŲ NORMOS
Galioja nuo 2017 m. vasario 1 d. 

Terminas Palūkanų norma palūkanos termino pabaigoje Palūkanų norma palūkanos kas mėnesį
30-59 0 0
60-89 0 0
90-119 0 0
120-149 0 0
150-179 0 0
180-209 0,20 0,05
210-239 0,30 0,05
240-269 0,30 0,10
270-299 0,40 0,15
300-329 0,40 0,15
330-359 0,40 0,20
360-539 0,45 0,20
540 ir daugiau (18 mėn. ir daugiau) 0,50 0,25

PASTABA: terminuoto indėlio minimali suma 144,81 Eur, trumpiausias terminuoto indėlio terminas 180 d. (nuo 6 mėn.) ilgiausias terminuoto indėlio terminas 36 mėn.

Padedant indėlį interneto banke mokamos 0,1%  didesnės palūkanos (minimali suma dedant indėlį interneto banke 5000,00 Eur, terminas, nuo kurio mokamos padidintos palūkanos 360 d.

LOJALAUS TERMINUOTAS INDĖLIS

Terminas Palūkanų norma
(12 mėn.) 0,75 proc.

PASTABA: minimali lojalaus terminuoto indėlio suma 144,81 Eur, taip pat 10 proc. nuo terminuoto indėlio sumos (šiai sumai netaikoma palūkanų norma) padedant pajinį indėlį.

TAUPOMOJO INDĖLIO SĄSKAITA 

Pastaba: išėmimas 1 kartą per mėnesį
Taupomasis indėlis skirtas trumpalaikiam taupymui, sąskaitą kaupiant nereguliariais įnašais. Iš taupomojo indėlio sąskaitos galima išsiimti dalį sukauptų lėšų, nenutraukiant sutarties vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Palūkanos už indėlį skaičiuojamos kiekvieną dieną ir pridedamos prie indėlio likučio mėnesio paskutinę dieną.

Išimant iš taupomojo indėlio sąskaitos grynais pinigais, taikomas 0,6 proc. išgryninimo mokestis nuo išimamos sumos.
Mažiausia šio indėlio suma -144,81 Eur
Kitos sąlygos – palūkanos už taupomąjį indėlį skaičiuojamos sukaupus ne mažiau kaip 2896,20 Eur.
Palūkanų norma – 0,10 proc.

VAIKO INDĖLIO SĄSKAITA
 
Vaiko indėlis –indėlis skirtas ilgalaikiam taupymui. Tikslas taupyti vaikui, kol vaikui sukanka 18 metų.
Mažiausia pradinė indėlio suma – 144,81 Eur
Palūkanų norma 0,15 proc.

TIKSLINIO TAUPYMO INDĖLIO SĄSKAITA

Tikslinis taupomasis indėlis – indėlis skirtas vidutiniams arba ilgalaikiams taupymo poreikiams. Tai taupymas turint aiškų tikslą – sumą, kurią norima sukaupti konkrečiam pirkiniui: kelionei, būsto remontui, mokslams, automobiliui ir panašiai. Atsidarant sąskaitą galima pasirinkti laiką ar sumą, kurią norima sutaupyti.
Mažiausia pradinė šio indėlio suma -144,81 Eur
Trumpiausias taupymo laikas – 18 mėn.
Mažiausia turima sukaupti indėlio suma – 500,00 Eur
Pasirinkus tikslinį taupomąjį indėlį – išsiimti pinigų iš sąskaitos negalima, kol nepasibaigęs sutarties laikas, t.y. nepasiektas nustatytas taupymo tikslas.
Pareikalavus nutraukti indėlio sutartį – indėlis grąžinamas, išmokamos priskaičiuotos palūkanos.
Palūkanų norma – 0,15 proc.

Pagal Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą visi kredito unijoje laikomi indėliai yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“