Indėlių palūkanų normos

PATVIRTINTA
Kelmės kredito unijos Valdybos
2017 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. 17-44

 

KELMĖS KREDITO UNIJOS TERMINUOTŲ INDĖLIŲ PALŪKANŲ NORMOS

Galioja nuo 2018 m. sausio 3 d.

 

Terminas Palūkanų norma palūkanos termino pabaigoje Palūkanų norma palūkanos kas mėnesį
30-59 ( nuo1 mėn.) 0 0
60-89 (nuo 2 mėn.) 0 0
90-119 (nuo 3 mėn.) 0 0
120-149 (nuo 4 mėn.) 0 0
150-179 (nuo 5 mėn.) 0 0
180-209 (nuo 6 mėn.) 0,20 0,05
210-239 (nuo 7 mėn.) 0,30 0,05
240-269 (nuo 8 mėn.) 0,30 0,10
270-299 (nuo 9 mėn.) 0,40 0,15
300-329 (nuo 10 mėn.) 0,40 0,15
330-359 (nuo 11 mėn.) 0,40 0,20
360-539 (nuo 12 mėn.) 0,45 0,20
540 -719 (nuo 18 mėn.) 0,50 0,25
720-1079 (nuo 24 mėn.) 0,65 0,35
1080-1439 (nuo 36 mėn.) 0,70 0,40
1440-1799 (nuo 48 mėn.) 0,75 0,45
1800 ir daugiau (nuo 60 mėn.) 0,80 0,50

 PASTABA: terminuoto indėlio minimali suma 150,00 Eur, trumpiausias terminuoto indėlio terminas 180 d. (nuo 6 mėn.).

Padedant indėlį interneto banke mokamos 0,1%  didesnės palūkanos (minimali suma dedant indėlį interneto banke 5000,00 Eur, terminas, nuo kurio mokamos padidintos palūkanos 360 d.)

 

TAUPOMOJO INDĖLIO SĄSKAITA

 Pastaba: išėmimas 1 kartą per mėnesį

Taupomasis indėlis skirtas trumpalaikiam taupymui, sąskaitą kaupiant nereguliariais įnašais. Iš taupomojo indėlio sąskaitos galima išsiimti dalį sukauptų lėšų, nenutraukiant sutarties vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Palūkanos už indėlį skaičiuojamos kiekvieną dieną ir pridedamos prie indėlio likučio mėnesio paskutinę dieną.

Išimant iš taupomojo indėlio sąskaitos grynais pinigais, taikomas 0,8 proc. išgryninimo mokestis nuo išimamos sumos.

Mažiausia šio indėlio suma -150,00 Eur

Kitos sąlygos – palūkanos už taupomąjį indėlį skaičiuojamos sukaupus daugiau kaip 2896,20 Eur.

Palūkanų norma – 0,10 proc.

 

VAIKO INDĖLIO SĄSKAITA

Vaiko indėlis –indėlis skirtas ilgalaikiam taupymui. Tikslas taupyti vaikui, kol vaikui sukanka 18 metų.

Mažiausia pradinė indėlio suma – 150,00 Eur

Palūkanų norma 0,15 proc.

 

TIKSLINIO TAUPYMO INDĖLIO SĄSKAITA

Tikslinis taupomasis indėlis – indėlis skirtas vidutiniams arba ilgalaikiams taupymo poreikiams. Tai taupymas turint aiškų tikslą – sumą, kurią norima sukaupti konkrečiam pirkiniui: kelionei, būsto remontui, mokslams, automobiliui ir panašiai. Atsidarant sąskaitą galima pasirinkti laiką ar sumą, kurią norima sutaupyti.

Mažiausia pradinė šio indėlio suma -150,00 Eur

Trumpiausias taupymo laikas – 18 mėn.

Mažiausia turima sukaupti indėlio suma – 500,00 Eur

Pasirinkus tikslinį taupomąjį indėlį – išsiimti pinigų iš sąskaitos negalima, kol nepasibaigęs sutarties laikas, t.y. nepasiektas nustatytas taupymo tikslas.

Pareikalavus nutraukti indėlio sutartį – indėlis grąžinamas, išmokamos priskaičiuotos palūkanos.

Palūkanų norma – 0,15 proc.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą visi kredito unijoje laikomi indėliai yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“