KELMĖS KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI

 

2019 m. kovo 5 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

  1. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
  5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kelmės kredito unijos įstojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.
  7. Papildomas apmokėjimas audito įmonei už audito paslaugas.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A Kelmė.

Neįvykus 2019-03-05 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. kovo 13 d. 10.00 val. Kelmės kultūros centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.

VALDYBA