KELMĖS KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI

 

2020 m. balandžio 3 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė.

Išankstinis balsavimas prasidės nuo 2020 m. kovo 17 d. Kelmės kredito unijoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė.

Neįvykus 2020-04-03 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 10 d. 10.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresas Birutės g. 4, Kelmė.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Oksana Beržanskytė, tel. +370 427 65003, el. p. kelme@lku.lt

VALDYBA