Neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2017 m. gruodžio 19 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, neeilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

1. Dėl 2017 m. kovo 24 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo nutarimo „Išstojimas iš Lietuvos Centrinės kredito unijos“ ir dalies nutarimo „Įgaliojimų suteikimas“ atšaukimo.

2. Dėl Kelmės kredito unijos nebedalyvavimo naujai steigiamos Jungtinės centrinės unijos veikloje ir įgaliojimų suteikimo nutraukti sutartis su Jungtine Centrine kredito unija.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 21 A Kelmė.
Neįvykus 2017-12-19 neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2017 m. gruodžio 27 d. 9.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė.

VALDYBA.