Pakartotinio Kelmės kredito unijos narių susirinkimo sprendimai

Apie Kelmės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 10 d., priimtus sprendimus plačiau kviečiame susipažinti čia.