Eilinis visuotinis narių susirinkimas

2017 m. kovo 17 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2016 m. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2016 m. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos veiklos ataskaita už 2016 m. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2016 m. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
 6. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos įstatų keitimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 12. Kredito unijos išstojimas iš Lietuvos centrinės kredito unijos nuo 2017 m. balandžio 30 d.
 13. Kredito unijos išstojimas iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos nuo 2017 m. balandžio 30 d.
 14. Centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymo.
 15. Įgaliojimų suteikimas.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 21 A Kelmė.

Neįvykus 2017-03-17 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2017 m. kovo 24 d. 10 val. Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro salėje adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė. 

VALDYBA.