Visuotinis narių susirinkimas

Gerb. Kelmės kredito unijos nariai,

Informuojame, kad šių metų pirmąjį ketvirtį bus organizuojamas Kelmės kredito unijos (toliau — Unija) Visuotinis narių susirinkimas (toliau — VNS), kurio metu bus renkama Unijos Stebėtojų tarybos nariai (nariai ir pirmininkas), Valdybos nariai (nariai ir pirmininkas), Paskolų komiteto nariai (nariai ir pirmininkas) (toliau — Vadovai).

Jeigu pageidaujate būti renkamas vienu iš nurodytų Unijos Vadovų, prašome ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 3 d. Unijos administracijai pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (laisvos formos) dalyvauti Unijos Vadovų rinkimuose;
  2. užpildytą 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-181 patvirtintos formos vadovo anketą (žr. https://www.lb.lt);
  3. dokumentus ir informaciją, patvirtinančią Jūsų kvalifikaciją ir patirtį (įgytą kvalifikaciją arba jos kėlimą patvirtinančius diplomus (pažymėjimus), gyvenimo aprašymą, rekomendacinius laiškus ir pan.);
  4. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
  5. pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie vidaus reikalų ministerijos apie teistumą (neteistumą);
  6. pažymą iš Apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie per vienerius metus skirtas administracines nuobaudas;
  7. pažymą iš Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apie tai, jog Jūs nebuvote baustas administracinėmis baudomis už finansinius mokestinius pažeidimus.

Jeigu pageidaujate būti renkamas Unijos Paskolų komiteto nariu, prašome ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 3 d. Unijos administracijai pateikti prašymą (laisvos formos) dalyvauti Unijos Paskolų komiteto nario rinkimuose, ir dokumentus (nurodytus aukščiau), pažymėtus Nr. 1-4.

Prašome Unijai pateikti aukščiau nurodytų dokumentų originalus. Nesant originalių dokumentų, Unijai gali būti pateikiami aukščiau nurodytų dokumentų, pažymėtų Nr. 3-7, notaro patvirtinti nuorašai.

Informuojame, kad Unijos Vadovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo, Lietuvos banko Leidimo tapti kredito unijos vadovu išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195, kitų teisės aktų kredito unijos Vadovui nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad Unijos Paskolų komiteto nariai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo, ir kitų teisės aktų kredito unijos Paskolų komiteto nariui nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad apie organizuojamą Unijos VNS būsite informuoti atskirai, teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiame informaciniame pranešime nurodyti dokumentai priimami darbo dienomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio (nuo 8.00 val. iki 17.00 val.), penktadieniais (nuo 8.00 val. iki
16.00 val.). Dokumentai priimami adresu: Dariaus ir Girėno g. 21 A, Kelmė.

Kontaktai susisiekimui: el. paštas: v.matuliauskas@lku.lt; Tel. Nr.: +370 427 65004; +370 699 63008 Atsakingas asmuo: Vykintas Matuliauskas.

Kelmės kredito unijos administracija
2016 m. sausio 20 d.