Kelmės kredito unija teikia kasdienines paslaugas

Kelmės kredito unija teikia kasdienias finansinias paslaugas. Kviečiame atsidaryti sąskaitą Unijoje adresu: Dariaus ir Girėno 21A, Kelmė, arba mūsų nutolusioje kasoje Tytuvėnuose, adresu Maironio g. 1, Tytuvėnai. Daugiau »

Suteikiame paskolas

Mes galime suteikti Vartojamąją, Busto, Žemės ūkio paskolas ar paskolą iš Verslumo skatinimo fondo. Daugiau »

Indėliai bei taupymas

Pas mus galite saugiai laikyti savo santaupas bei taupyti. Siūlome įvairias indėlių rūšis (terminuotas ar lojalus terminuotas indėliai) bei taupymo būdus (taupomasis, tikslinis taupomasis, vaiko indėliai). Daugiau »

 

Dėl reguliavimo pokyčių mokėjimų rinkoje – palankios permainos vartotojams

PRIMENAME, KAD NUO 2018-08-01 ĮSIGALIOJA NAUJOS MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS.

Dalinamės Lietuvos Banko straipsniu, kuris aprašo pagrindinius pokyčius.

Šiandien įsigalioję Mokėjimų įstatymo pakeitimai sustiprins vartotojų interesų apsaugą. Jie įpareigoja rinkos dalyvius daugiau dėmesio skirti mokėjimų saugumui, o įvykus incidentui, didesnę nuostolių dalį prisiimti sau.

Nuostolių, patirtų dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo kortelės panaudojimo ar neteisėto internetinės bankininkystės slaptažodžių pasisavinimo, suma, kurią turės padengti vartotojas, nuo šiol bus trigubai mažesnė – 50 Eur (anksčiau – 150 Eur). Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jei neteisėtai panaudojama bekontaktė mokėjimo kortelė, vartotojai apskritai nepatirs jokių nuostolių.

Bankas ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjas, sužinojęs apie mokėjimo operacijas, atliktas be vartotojo sutikimo, ne vėliau kaip iki kitos banko darbo dienos pabaigos privalės grąžinti neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą, išskyrus atvejus, jei bus pagrįstų abejonių, kad vartotojas veikė nesąžiningai arba ypač neatsargiai (pvz., padiktavo internetinės bankininkystės slaptažodžius apsimetėliams).

Dabar ypač daug dėmesio turės būti skirta mokėtojo autentiškumo patvirtinimo procedūroms (angl. strong customer authentication), kai jis prie savo sąskaitos jungiasi internetu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis. Mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat privalės vertinti naudojamų saugumo priemonių tinkamumą ir informuoti Lietuvos banką apie dėl sukčiavimų patirtus nuostolius.

Neteisingai gavėjo sąskaitą nurodę mokėtojai galės lengviau susigrąžinti ne tam asmeniui pervestas lėšas. Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti bendradarbiauti ir keistis informacija apie klaidingus mokėjimus, todėl lėšų gavėjai negalės slėptis po konfidencialumo šydu. Neatgavus pinigų taikiai, mokėtojui bus pateikiama visa reikiama informacija teisminėms procedūroms inicijuoti.

Asmenims, naudojantiems mokėjimo korteles įvairioms rezervacijoms (viešbučių, automobilių nuomai ar pan.) Europos Sąjungoje, verta žinoti, kad paslaugų teikėjai, iš anksto nežinodami galutinės mokėjimo sumos, galės rezervuoti tik konkrečią sumą, kuriai mokėtojas davė sutikimą, o gavę tikslią informaciją, privalės nedelsdami panaikinti lėšų rezervaciją.

Įstatymo pakeitimais numatomos palankesnės sąlygos vartotojams uždaryti nebenaudojamas mokėjimo sąskaitas. Tai padaryti nemokamai bus galima jau po 6 mėnesių nuo sąskaitos atidarymo dienos (anksčiau – po 12 mėnesių). Be to, gyventojui nusprendus uždaryti mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų teikėjas privalės nemokamai pateikti trejų metų sąskaitos išrašą, kuris gali būti naudingas aiškinantis mokėjimo operacijų pagrįstumą, taip pat vertinant asmens kreditingumą.

Mokėjimų įstatymas pakeistas įgyvendinant Europos Sąjungos Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą. Mokėjimo paslaugas, remdamiesi naujosiomis nuostatomis, bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai turi teikti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Plačiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/del-reguliavimo-pokyciu-mokejimu-rinkoje-palankios-permainos-vartotojams

Keičiasi kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-08-01

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Kelmės kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia.

Pagarbiai, Kelmės kredito unijos valdyba

 

DĖL POKYČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SRITYJE

 

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad Kelmės kredito unija Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Jūsų mokumo įvertinimas;
 • Paskolos administravimas;
 • Skolos administravimas;
 • turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);
 • Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;
 • Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Kelmės kredito unija duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kelmės kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Kelmės kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami Lietuvos Respublikos  registruotiems bankams, unijos ir kredito įstaigoms, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai, audito bendrovei UAB „Kristalina“, IT paslaugų bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi administracijos vadovo įsakymu paskirti asmenys.

PASKUBĖKITE PASINAUDOTI PASIŪLYMAIS, PRASIDĖJO PASKUTINIS AKCIJŲ MĖNUO!

AKCIJA_pavasaris

Ekonomikos žinių konkursas J. Graičiūno gimnazijoje

Balandžio 27 d. Kelmės J. Graičiūno gimnazija sukvietė rajono mokyklų 9–10 klasių mokinius į ekonomikos žinių konkursą.

Konkurse dalyvavo geriausiai rajone ekonomiką išmanantys mokiniai, kurie ne tik atliko testo užduotis bei sprendė uždavinius, tačiau ir analizavo situaciją.

Viena iš Ekonomikos žinių konkurso rėmėjų – Kelmės kredito unija, kuri įsteigė prizus už geriausiai atliktas užduotis, susijusias su kredito įstaigų vykdoma veikla.

Įteikus dovanas, J. Graičiūno gimnazijos padėkos raštus, buvo vaišintasi tortu, skirtu specialiai šiai progai.

Kelmės kredito unijos narių dėmesiui

Atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

KELMĖS KREDITO UNIJA VELYKINĖMIS VAIŠĖMIS PRADŽIUGIMO LIOLIŲ IR UŽVENČIO SENELIŲ NAMŲ GYVENTOJUS

 

Prieš pat Šv. Velykas Kelmės kredito unija aplankė dvidešimt Liolių ir Užvenčio senelių namų gyventojų. Jiems įteikė šventinius saldžius lauknešėlius.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Kelmės kredito unija džiaugiasi, kad Kelmės rajone veikia biudžetinė įstaiga Liolių senelių namai. Įstaiga tenkina psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno senelių namų gyventojo reikmes, sudaryto jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrina socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikia būsto, maitinimo, transporto, buitines, asmens higienos, socialinio      darbo, bendravimo, konsultavimo ir kitas paslaugas

 

.

 

3       Esame patikima, rūpestinga ir ilgalaikius santykius puoselėjanti finansų kredito įstaiga. Priimame greitus, bet apgalvotus sprendimus, kurie padeda kurti ilgametę finansinę sėkmę ieškantiems paprastų, tačiau efektyvių būdų savo pinigams tvarkyti. Siekiame lanksčiai ir greitai reaguoti į Jūsų finansinių poreikių kaitą, suteikti patikimas finansines paslaugas bei rūpestingai padėti Jums kurti ilgametę finansinę sėkmę.

  Žingsnis po žingsnio unija kasmet iriasi pirmyn. Gero žodžio ir padėkos bei pagarbos nusipelnė kiekvienas unijos narys: už tai, kad taupo, už tai, kad skolinasi, už tai, kad paprasčiausiai palaiko unijos gyvybę savo pajumi.

 

 

Linkime šiltų ir jaukių Šventų Velykų.

Kelmės kredito unijos kolektyvas.

DĖL PINIGŲ PERVEDIMŲ ŠVENTINIU LAIKOTARPIU

Dėl mokėjimo nurodymų Didįjį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir Šv. Velykų laikotarpiu

 

Informuojame, kad Didįjį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir Šv. Velykų pirmadienį (2018 m. balandžio 2 d.) SEPA mokėjimo nurodymai ir tarptautiniai mokėjimo nurodymai eurais NEBUS VYKDOMI.

Kovo 29 d. iki 16.00 val. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti tą pačią darbo dieną. Po šio laiko ir kovo
30 – balandžio 2 d. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti balandžio 3 d. (antradienį).

Vykdant pinigų pervedimus tarp savo sąskaitų kredito unijoje ir LKU grupės kredito unijų mokėjimai bus įvykdyti iš karto, taip pat ir kovo 30 – balandžio 2 d.

AKCIJŲ PAVASARIS

AKCIJA_pavasaris

Pakartotinio Kelmės kredito unijos narių susirinkimo sprendimai

 

Apie  Kelmės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 16 d.,  priimtus sprendimus plačiau kviečiame susipažinti čia.