Kelmės kredito unija teikia kasdienines paslaugas

Kelmės kredito unija teikia kasdienias finansinias paslaugas. Kviečiame atsidaryti sąskaitą Unijoje adresu: Dariaus ir Girėno 21A, Kelmė, arba mūsų nutolusioje kasoje Tytuvėnuose, adresu Maironio g. 1, Tytuvėnai. Daugiau »

Suteikiame paskolas

Mes galime suteikti Vartojamąją, Busto, Žemės ūkio paskolas ar paskolą iš Verslumo skatinimo fondo. Daugiau »

Indėliai bei taupymas

Pas mus galite saugiai laikyti savo santaupas bei taupyti. Siūlome įvairias indėlių rūšis (terminuotas ar lojalus terminuotas indėliai) bei taupymo būdus (taupomasis, tikslinis taupomasis, vaiko indėliai). Daugiau »

 

Pakartotinio Kelmės kredito unijos narių susirinkimo sprendimai

 

Apie  Kelmės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 16 d.,  priimtus sprendimus plačiau kviečiame susipažinti čia.

 

 

KEISKITE SENĄ STOGĄ NAUJU

Dangerous asbestos roof - Medical studies have shown that the asbestos particles can cause cancer - toned image

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

 

Kelmės kredito unijos narių dėmesiui,

 2018 m. kovo 9 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas.
  8. Visos Stebėtojų tarybos atšaukimas.
  9. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21 A Kelmė.

Neįvykus 2018-03-09 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 16 d. 10.00 val. Kelmės kultūros centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.           

VALDYBA

VARTOJIMO PASKOLOS

VARTOJIMO PASKOLOS

Paskola iki 5 metų laikotarpiui.

Fiksuota metinė palūkanų norma nuo 6,4%*.

Paskolos grąžinimas anksčiau nustatyto termino – nemokamai.

*Yra papildomų sąlygų.

 

Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Skolinantis 3 000 EUR, sutartį sudarant 60 mėnesių laikotarpiui, taikant 6,4 proc. fiksuotąją metinę palūkanų normą, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 8,68 proc., vienkartinis sutarties sudarymo mokestis 30 EUR, sutarties administravimo mokestis 100 EUR, duomenų patikrinimas duomenų bazėse 7 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 3 654,17 EUR, eilinė mėnesio įmoka – 59,40 EUR.

Prieš priimdami sprendimą dėl paskolos ir jos dydžio jūs turėtumėte atidžiai įvertinti asmenines ir/ar šeimos finansines perspektyvas bei galimybes.

Kredito unijų sektorius po reformos – saugesnis ir pajėgesnis konkuruoti su bankais

Metų sandūra žymi svarbų Lietuvos finansų rinkos įvykį – kredito unijų reformos pabaigą. Nuo šiol Lietuvoje veikia dvi centrinės kredito unijos, dar penkios kredito unijos šiemet pradės persitvarkymo į specializuotus bankus procedūras.

„Galima konstatuoti, kad kredito unijų veiklos pertvarka iš esmės baigta. Ji leido susiformuoti centrinių kredito unijų grupėms, kurios galės stiprinti kooperatinės bankininkystės veiklą, plėtoti finansinių paslaugų teikimą regionų, miestelių ir miestų gyventojams bei verslui. Atsiradusi galimybė steigtis specializuotiems bankams papildys kredito įstaigų žemėlapį, vartotojams prieinamų finansinių paslaugų spektrą ir didins konkurenciją“, – sako Gediminas Šimkus, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius.

Jis pažymi, kad reformuotoje sistemoje centrinių kredito unijų vaidmuo tapo kur kas svarbesnis nei anksčiau: joms sudarytos sąlygos užtikrinti savo narių mokumą ir suteiktos galios kontroliuoti jų prisiimamą rizikos lygį.

Kredito unijos iki 2018 m. sausio 1 d. privalėjo apsispręsti, ar toliau tęsti kredito unijos veiklą įstojant į centrinę kredito uniją, ar pradėti persitvarkymo į banką procedūrą.

Brangūs kredito unijos nariai!

ŠVENTĖS

 

Tegul pelningos idėjos, įgyvendinti planai ir vaisingi darbų rezultatai lydi Jus ateinančiais metais.

  Linkime linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmės žengiant į Naujuosius metus !

 

Jūsų Kelmės kredito unija

DĖL PINIGŲ PERVEDIMŲ ŠVENTINIU LAIKOTARPIU

DĖL PINIGŲ PERVEDIMŲ ŠVENTINIU LAIKOTARPIU

 

Informuojame, kad pinigų pervedimai tarp kredito įstaigų nebus vykdomi 2017 m. gruodžio 25 – 26 d. ir 2018 m. sausio 1 d.
Norint pinigus pervesti iš kredito unijos į kito banko sąskaitą dar iki švenčių, mokėjimą reikia atlikti ne vėliau nei gruodžio 22 d. 15:30 val.

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis ir pinigų išgryninimas bankomatuose veiks įprastai.

Jeigu pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra kredito unijose (LCKU), pervedimas bus atliktas tą pačią dieną, taip pat ir gruodžio 25 – 26 dienomis bei sausio 1 d.

Veiklūs metai Kelmės kredito unijoje

Veiklūs metai Kelmės kredito unijoje

Daugiau nei 2,7 tūkstančio Kelmės miesto ir rajono gyventojų vienijanti kredito unija darbingai praleido 2017-uosius. Nuo metų pradžios ji, kaip ir visos Lietuvos kredito unijos, aktyviai ruošėsi kitais metais įsigaliosiančiai kredito unijų reformai. Kelmės kredito unijos administracijos vadovė Oksana Beržanskytė teigė, kad permainų kredito unijos laukė seniai: „Nors Lietuvos kredito unijų sektorius yra vienas iš aktyviausių Europoje, mums stigo stabilumo ir bendradarbiavimo. Nuo pat 2002 metų esame Lietuvos centrinės kredito unijos nariai, todėl žinome, kiek daug naudos suteikia darbas kartu. Nuo kitų metų visos Lietuvoje veikiančios kredito unijos priklausys centrinėms kredito unijoms, dalyvaus mokumo užtikrinimo sistemoje. Manome, kad tai yra teigiamas postūmis, užtikrinsiantis kredito unijų stabilumą ir patikimumą.“

Neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2017 m. gruodžio 19 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, neeilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

1. Dėl 2017 m. kovo 24 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo nutarimo „Išstojimas iš Lietuvos Centrinės kredito unijos“ ir dalies nutarimo „Įgaliojimų suteikimas“ atšaukimo.

2. Dėl Kelmės kredito unijos nebedalyvavimo naujai steigiamos Jungtinės centrinės unijos veikloje ir įgaliojimų suteikimo nutraukti sutartis su Jungtine Centrine kredito unija.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 21 A Kelmė.
Neįvykus 2017-12-19 neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2017 m. gruodžio 27 d. 9.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė.

VALDYBA.

13 Lietuvos kredito unijų steigia Jungtinę centrinę kredito uniją

Šiandien Kaune trylikos Lietuvoje veikiančių kredito unijų atstovai pasirašė susitarimą įsteigti naują centrinę kredito uniją. Jungtinės centrinės kredito unijos (CKU) steigėjais tapo Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, kredito unija „Zanavykų bankelis“, Jurbarko kredito unija, Biržų kredito unija, kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Kelmės kredito unija, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija, Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija ir Vilkaviškio kredito unija.

Visos šios unijos iki šiol buvo Lietuvos centrinės kredito unijos narėmis.

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė Birutė Žiūraitienė sako, kad šis sprendimas tik sustiprins kredito unijų sektorių ir atvers didesnes veiklos galimybes, o žengti tokį žingsnį unijas paskatino keli motyvai.