Category Archives: Naujienos

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos patvirtino programų „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles. 

Paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos kovo 1 d. – gegužės 31 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Naujas, nuo 2019 m. taikomas, įgyvendinimo taisykles rasite čia. 

Daugiau informacijos čia.

KELMĖS KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI

 

2019 m. kovo 5 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

  1. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
  5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kelmės kredito unijos įstojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.
  7. Papildomas apmokėjimas audito įmonei už audito paslaugas.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A Kelmė.

Neįvykus 2019-03-05 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. kovo 13 d. 10.00 val. Kelmės kultūros centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.

VALDYBA

VARTOJIMO PASKOLŲ PASIŪLYMAS

Kreditas žemės ūkiui su NMA išmokų įkeitimu

Jau 20 metų augame kartu su Jumis!!!

Kredito unijos idėja gimė Pietų Vokietijoje apie XIX a. vidurį. Friedrichas Raiffeisenas buvo mažo Bavarijos miestelio Heddesdorf meras. Matydamas savo miesto ir apylinkių gyventojų bėdas bei vargus, 1850 metais įkūrė pirmąją kooperatinę kredito draugiją, kurioje šios apylinkės gyventojai galėjo sutelkti savo santaupas ir tarpusavyje teikti paskolas. 1864 metais buvo įsteigta „Heddesdorf“ kredito unija, kad padėtų vietiniams ūkininkams įsigyti sėklų, galvijų, ūkio įrangos. Pirmųjų kredito unijų tikslas buvo „vienas už visus, visi už vieną“, o ateityje jis liko šio judėjimo pagrindu.

Pinigų pervedimai šventiniu laikotarpiu

 

Informuojame, kad pinigų pervedimai tarp kredito įstaigų nebus vykdomi 2018 m.  gruodžio 25 – 26 d. ir 2019 m. sausio 1 d.

Bet jeigu pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra kredito unijose (LCKU), pervedimas bus atliktas tą pačią dieną, taip pat ir gruodžio 25 – 26 dienomis bei sausio 1 d.

Pagarbiai,

Kelmės kredito unija

KREDITAS JAUNAI ŠEIMAI SU VALSTYBĖS FINANSINE PASKATA

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas, pagal kurį Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudaro sąlygas gauti subsidiją, skirtą pirmojo šeimos būsto kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti.

Pagal įstatymą finansinė paskata pirmajam būstui įsigyti gali būti suteikta jaunoms šeimoms, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeimoms, kuriose motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų. Priklausomai nuo šeimos sudėties, subsidijos dydis siekia nuo 15 iki 30 proc. įsigyjamo turto vertės, maksimali kredito suma, nuo kurio skaičiuojama subsidija – 87 000 eur. Svarbu tai, kad subsidijuojamas būstas tose teritorijose, kur kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65 proc. mažesnė už nustatytą didžiausią normatyvinę kvadratinio metro vertę visoje Lietuvoje. Asmuo, norintis gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją ir pateikti prašymą bei jame nurodytus dokumentus. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi prašymą, suformuoja nustatytos formos pažymą, su kuria asmuo gali kreiptis į sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turinčią kredito įstaigą dėl kredito sutarties sudarymo.

Daugiau informacijos apie finansinę paskatą galite rasti: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-suzinoti-kurioje-teritorijoje-jaunos-seimos-gales-isigyti-busta-ir-gauti-subsidija.

Kelmės kredito unija savo klientams teikia visas būtiniausias finansines paslaugas – gali pasiūlyti patrauklias skolinimosi sąlygas, konkurencingas indėlių palūkanų normas, atsidaryti sąskaitą, sumokėti įmokas už komunalines paslaugas. Klientai taip pat gali naudotis internetine bankininkyste „i-Unija“ bei mokėjimo kortelėmis „MasterCard“ ir „Maestro“, kuriomis vienodai palankiomis sąlygomis galima išgryninti lėšas bet kuriame Lietuvos ar Europos ekonominei erdvei priklausančios šalies bankomate.

 

Jaunimo verslo idėjų konkursas „Ateities Kelmė“

2018 m. lapkričio 6 d. 13 val. VĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre Kelmės rajono mokyklų ir gimnazijų moksleiviai dalyvavo Jaunimo verslo idėjų konkurse „Ateities Kelmė“. Konkurso tikslas – ugdyti Kelmės rajono moksleivių verslumą.

Lapkričio 9 d. „Verslo dienos – 2018“ baigiamosios konferencijos metu moksleiviai buvo apdovanoti už sugalvotas originalias verslo idėjas. Kelmės kredito unijos įsteigtą 200 eurų prizą laimėjo Kelmės specialiosios mokyklos moksleivių projektas – bendruomenės kavinė „Antras blynas”.

 

Dėkojame už šaunų pasiruošimą, entuziazmą ir linkime toliau neprarasti verslumo įgūdžių bei sėkmingai plėtoti savo verslo idėjas.

Kelmės kredito unija.

Sveikiname su Tarptautine kredito unijų diena!

 

Sveikiname Jus su Tarptautine kredito unijų diena! Mes dėkojame Jums už lojalumą, bendradarbiavimą ir šypsenas. Dėkojame, kad esate reiklūs ir unikalūs! Tai mums padeda tobulėti ir augti kartu!

 

Mes turime šimtus priežasčių padėkoti Jums, bet viena iš jų yra svarbiausia – Jūs esate su mumis! Be Jūsų nebūtų Mūsų.

 

Gera būti kartu!

 

Dėl reguliavimo pokyčių mokėjimų rinkoje – palankios permainos vartotojams

PRIMENAME, KAD NUO 2018-08-01 ĮSIGALIOJA NAUJOS MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS.

Dalinamės Lietuvos Banko straipsniu, kuris aprašo pagrindinius pokyčius.

Šiandien įsigalioję Mokėjimų įstatymo pakeitimai sustiprins vartotojų interesų apsaugą. Jie įpareigoja rinkos dalyvius daugiau dėmesio skirti mokėjimų saugumui, o įvykus incidentui, didesnę nuostolių dalį prisiimti sau.

Nuostolių, patirtų dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo kortelės panaudojimo ar neteisėto internetinės bankininkystės slaptažodžių pasisavinimo, suma, kurią turės padengti vartotojas, nuo šiol bus trigubai mažesnė – 50 Eur (anksčiau – 150 Eur). Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jei neteisėtai panaudojama bekontaktė mokėjimo kortelė, vartotojai apskritai nepatirs jokių nuostolių.

Bankas ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjas, sužinojęs apie mokėjimo operacijas, atliktas be vartotojo sutikimo, ne vėliau kaip iki kitos banko darbo dienos pabaigos privalės grąžinti neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą, išskyrus atvejus, jei bus pagrįstų abejonių, kad vartotojas veikė nesąžiningai arba ypač neatsargiai (pvz., padiktavo internetinės bankininkystės slaptažodžius apsimetėliams).

Dabar ypač daug dėmesio turės būti skirta mokėtojo autentiškumo patvirtinimo procedūroms (angl. strong customer authentication), kai jis prie savo sąskaitos jungiasi internetu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis. Mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat privalės vertinti naudojamų saugumo priemonių tinkamumą ir informuoti Lietuvos banką apie dėl sukčiavimų patirtus nuostolius.

Neteisingai gavėjo sąskaitą nurodę mokėtojai galės lengviau susigrąžinti ne tam asmeniui pervestas lėšas. Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti bendradarbiauti ir keistis informacija apie klaidingus mokėjimus, todėl lėšų gavėjai negalės slėptis po konfidencialumo šydu. Neatgavus pinigų taikiai, mokėtojui bus pateikiama visa reikiama informacija teisminėms procedūroms inicijuoti.

Asmenims, naudojantiems mokėjimo korteles įvairioms rezervacijoms (viešbučių, automobilių nuomai ar pan.) Europos Sąjungoje, verta žinoti, kad paslaugų teikėjai, iš anksto nežinodami galutinės mokėjimo sumos, galės rezervuoti tik konkrečią sumą, kuriai mokėtojas davė sutikimą, o gavę tikslią informaciją, privalės nedelsdami panaikinti lėšų rezervaciją.

Įstatymo pakeitimais numatomos palankesnės sąlygos vartotojams uždaryti nebenaudojamas mokėjimo sąskaitas. Tai padaryti nemokamai bus galima jau po 6 mėnesių nuo sąskaitos atidarymo dienos (anksčiau – po 12 mėnesių). Be to, gyventojui nusprendus uždaryti mokėjimo sąskaitą, mokėjimo paslaugų teikėjas privalės nemokamai pateikti trejų metų sąskaitos išrašą, kuris gali būti naudingas aiškinantis mokėjimo operacijų pagrįstumą, taip pat vertinant asmens kreditingumą.

Mokėjimų įstatymas pakeistas įgyvendinant Europos Sąjungos Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą. Mokėjimo paslaugas, remdamiesi naujosiomis nuostatomis, bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai turi teikti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Plačiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/del-reguliavimo-pokyciu-mokejimu-rinkoje-palankios-permainos-vartotojams