Narystė unijoje

Narystė unijoje

Kredito unija – kooperatinė bendrovė, kurios nariai kartu yra ir jos savininkai, galintys dalyvauti kredito unijos valdyme ir turintys balso teisę visuotiniuose narių susirinkimuose. Artimai pažįstame savo klientus, gerai žinome jų poreikius, todėl esame ne tik pagrindines finansines paslaugas teikianti institucija, bet ir plati bendruomenė. 

LKU kredito unijų grupė vienija 45 kredito unijas ir turi daugiau negu 100 klientų aptarnavimo vietų visoje Lietuvoje, todėl lengvai rasite arčiausiai Jūsų esančią kredito uniją, kurios nariu galėsite tapti.

Kredito unijos teikiamos paslaugos

Mokejimo saskaita

Mokėjimo sąskaita

Galimybė atlikti visas kasdienės bankininkystės operacijas

grynuju pinigu operacijos

Grynųjų pinigų operacijos

Kredito unijoje visas operacijas grynais pinigais atlikite greitai ir patogiai

Indeliai

Indėliai

Taupykite ir už tai gaukite fiksuotas palūkanas

Paskolos

Paskolos

Teikiame įvairias paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims bei ūkininkams

Mokejimo korteles

Bekontaktės mokėjimo kortelės

Su mūsų bekontaktinėmis mokėjimo kortelėmis galėsite išgryninti pinigus ir atsiskaityti už prekes ir paslaugas visame pasaulyje

Elektronine bankininkyste

Elektroninė bankininkystė

Glaimybė nuotoliniu būdu atlikti kasdienės bankininkystės paslaugas

Mobilioji programele

LKU mobilioji programėlė

Kelių mygtukų paspaudimu greitai ir patogiai atliksite kasdienes finansines operacijas. Unija Tavo telefone!

Mokejimai

Mokėjimai

Greitai ir patogiai atlikite įvairius mokėjimus į bet kurį pasaulio banką.

Mokesciai

Įmokos ir mokesčiai

Patogus ir pigus būdas apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas

Skaitytuvai

Skaitytuvų nuoma

Patogesnis, greitesnis ir saugesnis atsiskaitymo būdas Jūsų klientams

Kas gali tapti kredito unijos narius

Kredito unijos nariu gali tapti fizinis asmuo, atitinkantis bent vieną iš nurodytų narystės kriterijų:

  • Gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose.
  • Yra jau esamo kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantis vaikas (įvaikis), tėvas (įtėvis), neatsižvelgiant į aukščiau nurodytus kriterijus.

Kokias sąlygas klientas turi atitikti, kad taptų kredito unijos nariu?

  • Būti veiksnus ir turėti galiojantį LR asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) arba leidimą gyventi Lietuvoje.
  • Turėti dokumentą, patvirtinantį jo gyvenamąją, studijų ar darbo vietą Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose (šiuos dokumentus nurodys kredito unijos darbuotojas).
  • Įsigyti pagrindinį pajų.

Dažniausi klausimai

Visi atsakymai vienoje vietoje

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate tos kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – ne mažiau negu 30 Eur dydžio.

Asmeniui pateikus ir unijai patvirtinus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ bei apmokėjus pagrindinį pajų, yra tvirtinama asmens tapatybė. Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų yra grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Įnašas už pagrindinį pajų taip pat grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik toje pačioje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys – vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose. Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę.

Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma.

Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. LKU grupės kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.

Jeigu ketinate tapti kredito unijos nariu nuotoliniu būdu, vienas iš žingsnių kredito unijai įsitikinti, jog sutartis sudaroma tikrai su Jumis, o ne kitu asmeniu, – nuotolinis tapatybės nustatymas. Šiam tikslui Jums reikės turėti įrenginį su vaizdo kamera ir galiojantį savo asmens tapatybės dokumentą: asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje.

Pradėjus procesą, Jūsų bus paprašyta padaryti savo veido nuotrauką, vėliau – dokumento nuotraukas. Įsitikinkite, kad fotografuojate tinkamai apšviestoje aplinkoje ir Jūsų veido bruožai – gerai įžiūrimi. Taip pat įsitikinkite, kad atliekant asmens tapatybės dokumento fotografijas, dokumente esanti informacija yra įskaitoma.

Jeigu nufotografavę abejojate, ar nuotrauka pakankamai ryški, galite pabandyti dar kartą.

Svarbu! Atliekant nuotolinį tapatybės nustatymą, jokiu būdu nefotografuokite dokumento kopijos ar kitokio tipo dokumento, nei nurodyta. Taip pat įsitikinkite, kad nuotraukoje nebus matomi kiti asmenys.

Pildydami duomenis nuotolinėje narystės savitarnos sistemoje, Jūs atliksite tuos pačius žingsnius, kuriuos atliktumėte atvykę į kredito uniją: elektroniniu būdu pateiksite prašymą tapti kredito unijos nariu, užpildysite „Pažink savo klientą“ anketą ir pateiktus duomenis patvirtinsite. Atkreipiame dėmesį, kad duomenų tvirtinimui būtina naudoti tik Jums priklausančias priemones – elektroninį parašą arba mokėjimo sąskaitą. Vėlesniame etape atliksite pagrindinio pajaus ir stojamojo mokesčio, jeigu toks yra taikomas, pervedimą bei nustatysite savo tapatybę nuotoliniu būdu.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių kredito unija negalės priimti Jūsų į narius, avansinį mokėjimą už pajinį įnašą Jums grąžinsime ir informuosime apie neigiamo sprendimo priežastis.

Ne, duomenis galite patvirtinti tik naudodamiesi kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra (jos fonas yra baltas).