Jūsų patikimas finansų partneris

Istorija

Kelmės kredito unija, kuriai 1999 m. liepos 1 d. suteikta Lietuvos Banko valdybos licencija Nr. 30, yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus.

Unijos veiklos tikslas – tenkinti savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, teikti savo nariams ir kitiems įstatuose nurodytiems asmenims kokybiškas ir savalaikes finansines paslaugas, užtikrinti unijos finansinį stabilumą ir patikimumą.

Unija yra pelningai veikianti kooperatinė finansinė institucija, kurios aktyvai sudaro apie 9 mln. eurų. Uniją vienija apie 2700 narių. Kelmės kredito unijos nariai aptarnaujami pagrindinėje buveinėje Kelmės mieste ir nutolusioje Tytuvėnų kasoje.

Būdami atsakingi už visų mūsų pinigus, norime, kad pajininkai gautų teisingą, išsamią informaciją apie Kelmės kredito unijos veiklos rezultatus bei aktyviai dalyvautų Unijos veikloje. Informacija apie Kelmės kredito unijos turtą, investicijas, išduotas paskolas, indėlius, pajininkų skaičių ir atitikimą Lietuvos banko keliamiems reikalavimams skelbiama ČIA.

Siekiame, kad Unija būtų valdoma skaidriai bei atsakingai, tuo pačiu kuriame nariams ir Unijai ekonomiškai naudingus santykius. Norime, kad Unijos suburti nariai žinotų, jog Unija yra bendras visų mūsų – pajininkų kūrinys. Kuo Unija kaip organizacija bus stipresnė, tuo ji labiau pasitarnaus savo nariams ir visai bendruomenei.

Vizija

Mūsų kredito unija yra pagrindinė bendruomenės kredito įstaiga, gerbianti kooperatinius principus ir tradicijas, teikianti šiuolaikiškas finansines paslaugas asmeniškai kiekvienam nariui.

Misija

 • Užtikrinti unijos narių gerovę, teikiant jų poreikius atitinkančias finansines paslaugas;
 • Skleisti kooperatines idėjas ir vienyti visuomenę bendrų tikslų įgyvendinimui;
 • Skatinti unijos narių iniciatyvumą ir atsakomybę;
 • Numatyti narių poreikius ir siūlyti geriausius sprendimus;
 • Nuolat mokytis ir pritaikyti naujas žinias, siekiant kredito unijos veiklos kokybės.

Vertybės

 • Kooperatiniai principai – mes laikomės kooperatinių principų;
 • Bendruomeniškumas – mes skatiname tarpusavio pagalbą, narių pasitikėjimą savo jėgomis, mes rūpinamės bendruomenės narių problemomis;
 • Savanoriškas darbas – mes savarankiškai dirbame bendruomenės ir visuomenės labui;
 • Atsakomybė – mes prisiimame atsakomybę valdydami bendruomenės finansus, atsakingai žiūrime į veiklą, esame atsargūs ir sąžiningi;
 • Veiklos skaidrumas – mes teikiame skaidrią informaciją apie kredito unijos veiklą nariams ir visuomenei;
 • Pagarba nariams – mes gerbiame kiekvieną unijos narį;
 • Inovatoriškumas – mes nuolat siekiame žengti žingsnis į žingsnį su naujovėmis;
 • Nuolatinis žinių siekimas – mes nuolat mokomės ir tobulėjame.

Kredito unijos valdymas

Valdybos pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

valdybos narė

Oksana
Beržanskytė

Valdybos narys

Vykintas
Matuliauskas

Valdybos narys

Saulius
Mockus

Valdybos narė

Nelė
Želvienė

Paskolų komiteto pirmininkė

Birutė
Zakarauskienė

paskolų komiteto narys

Apolinaras
Jasaitis

Paskolų komiteto narė

Joana
Miliauskienė

Kredito unijų etikos kodeksas

Lietuvos centrinei kredito unijai priklausančių kredito unijų etikos kodeksas – politika, skatinanti aukštesnius etikos standartus teikiant paslaugas kredito unijos nariams ir klientams.

.
Click Here
Previous slide
Next slide