2024-03-14 d. 10:00 val. Šaukiamas Kelmės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kelmės kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad 2024 m. kovo 14 d. 10:00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas eilinis Kelmės kredito unijos VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Kelmės kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė bei Maironio g. 1, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.

Jei neturite galimybės dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, galite užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį. Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį rasite paspaudę šią nuorodą: prašymas išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti paspaudę šią nuorodą: bendrasis balsavimo biuletenis, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė arba Maironio g. 1, Tytuvėnai.

Neįvykus 2024 m. kovo 14 d. visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024 m. kovo 22 d. 10:00 val. Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje, adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Oksana Beržanskytė, tel. 8427 65003, el. paštas kelme@lku.lt.

 

Valdyba