Pateikiame sąrašą priemonių, kuriomis galite pasinaudoti ir gauti valstybės paramą:

Valstybės parama gyvenamųjų namų modernizavimui

Valstybės parama namo modernizavimui

Lietuvos Respublikos aplinkos misterijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia:

Nuo 2022 m. liepos 4 d. 8 val. iki rugpjūčio 3 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai bus kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą). Projektą įgyvendinti ir pateikti išlaidų kompensacijos prašymą reikės per 15 mėn. po kvietimo pabaigos t.y. iki 2023 m. lapkričio 3 d.

Projekto registracijos formą užpildyti bus galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/ .

Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų.

Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.

Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė (gautas B ar aukštesnės Energinio naudingumo klasės sertifikatas ir užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“) ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Platesnė informacija: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/fiziniu-asmenu-vieno-ar-dvieju-butu-gyvenamuju-namu-atnaujinimas-modernizavimas-2022-07?iframe=1

Valstybės parama saulės elektrinių įsigijimui

Saulės elektrinių įsigijimas iš saulės parkų fiziniams asmenims:

Galimi pareiškėjai:  Fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

Paraiškos priimamos: nuo 2022 m. liepos 15 d. iki 2022 m. rugpjūčio 14 d. 

saules energija 5da078808d554

Valstybės parama saulės elektrinių įsirengimui

3 priezastys kodel verta isirengti saules elektrine 6194b5ca7c062

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose:

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

 

Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

istockphoto 1289221226 612x612 1

Nuo 2022 m. birželio 2 d. 8.00 val. iki 2026 m. gruodžio 31 d. 12 val. arba iki visų veiklai suplanuotų lėšų panaudojimo fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus elektromobilį. 

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui:

  • už įsigytą naudotą elektromobilį – 2500 Eur;
  • už įsigytą naują elektromobilį 5000 Eur. 

Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui

Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

Naujas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

Naudotas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijimje B.2 kodas), iki pirmosios registracijos Lietuvoje metų (registracijos liudijime B.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai. Visais atvejais pirmosios registracijos Lietuvoje jos valdytojo vardu data (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.  

Papildoma informacija: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/grynuju-elektromobiliu-isigijimo-fiziniams-asmenims-skatinimas-2022-06?iframe=1

Galimi finansavimo šaltiniai projektams įgyvendinti

home improvement loans orig 1

Kelmės kredito unija siekdama užtikrinti rajono gyventojų galimybę pasinaudoti valstybės teikiamomis paramomis: gyvenamojo namo modernizavimui, saulės elektrinių įsigijimui ar įsirengimui, elektromobilių įsigijimui, sudarė specialias sąlygas norintiems pasiskolinti. Atsižvelgiant į valstybės teikiamų išmokų dydį ir galimas patirti išlaidas siūlome rinktis vieną iš Jums tinkamų finansavimo šaltinių: vartojimo paskola, kurios maksimali suma 14.500 EUR ir tiks, jei ketinate naudotis valstybės parama saulės elektrinės įsigijimui ar įsirengimui, automobilio įsigijimui, o namo modernizacijai 

kviečiame pasinaudoti  paskola būsto modernizavimui su galimybe pasiskolinti nuo 3,00 proc. + EURIBOR (6-12 mėn), 20 metų laikotarpiui.