Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu, informuojame, kad 2024-03-22 įvyko Kelmės kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti nutarimai:

 1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2023m. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita įvertinta teigiamai.
 
 1. Valdybos veiklos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Valdybos veiklos ataskaita įvertinta teigiamai.
 
 1. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Paskolų komiteto veiklos ataskaita įvertinta teigiamai.
 
 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  Nutarta: 1. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m.
  1. 2023 m. pelną pervesti į rezervinį kapitalą.
 
 1. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nutarta: Patvirtinta 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 
 1. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
  Informuoti nariai apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

Valdyba