Dėmesio vyksta paskolų akcija!

Valstybės parama gyvenamųjų namų modernizavimui ir asbestinių stogų keitimui

Valstybės parama gyvenamųjų namų modernizavimui

Valstybės parama namo modernizavimui

Lietuvos Respublikos aplinkos misterijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia:

Nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki birželio 1 d. individualių gyvenamųjų namų savininkai bus kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą).

Projekto registracijos formą užpildyti bus galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/ .

Projektams finansuoti skirta 11 mln. eurų.

Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų.

Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.

Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.). Platesnė informacija: https://www.apva.lt/kvietimas-gyvenamuju-namu-modernizavimui-3/

 

Valstybės parama asbestinių stogų dangos keitimui

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerija:

Kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

asbestinių stogų keitimas

Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 1 713 921 Eur paramos lėšų.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas
 
Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Platesnė informacija: https://www.nma.lt/index.php/parama/

Galimi finansavimo šaltiniai projektams įgyvendinti

Finansavimo šaltiniai projektų įgyvendinimui

Kelmės kredito unija siekdama užtikrinti rajono gyventojų galimybę pasinaudoti valstybės teikiama parama gyvenamojo namo modernizavimui ir asbestinių stogų keitimui, sudarė specialias sąlygas norintiems pasiskolinti. Atsižvelgiant į valstybės teikiamų išmokų dydį ir galimas patirti išlaidas siūlome rinktis vieną iš Jums tinkamų finansavimo šaltinių: VARTOJIMO PASKOLA, kurios maksimali suma 14.500 EUR ir tiks, jei ketinate naudotis valstybės parama asbestinių stogų keitimui arba BŪSTO PASKOLA,

kuri skirta namo renovacijai, modernizavimui ar įsirengimui. Maksimali tokios paskolos suma 30.000 EUR. Lengvatinėmis paskolų sąlygomis galės pasinaudoti asmenys, paraiškas pateikią iki 2021 m. gegužės 31 d. Jei norite būti tikri, kad gausite paramą, tuomet pinigus galėsime išmokėti po paramos patvirtinimo, jei parama suteikta nebus – galėsite atsisakyti finansavimo.