Informuojame, kad 2023 m. kovo 17 d. 10:00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas eilinis VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė bei Maironio g. 1, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.

Jei neturite galimybės dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, galite užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį. Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį rasite paspaudę šią nuorodą: prašymas išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti paspaudę šią nuorodą: bendrasis balsavimo biuletenis, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė arba Maironio g. 1, Tytuvėnai.

Neįvykus 2023 m. kovo 17 d. visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. kovo 24 d. 10:00 val. Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje, adresas Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Oksana Beržanskytė, tel. 8427 65003, el. paštas kelme@lku.lt.

Valdyba