2023 m. kovo 24 d. 10.00 val., Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje, adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė, šaukiamas pakartotinis Kelmės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Galioja 2023 m. kovo 17 d. skelbto susirinkimo darbotvarkė. Tel. pasiteirauti 8427 65003.

Negalintys dalyvauti kviečiami balsuoti iš anksto užpildant prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį:

  1. Prašymas dėl bendrojo balsavimo biuletenio;
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį prašome atsiųsti paštu arba atnešti į Kelmės kredito uniją, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė iki 2023 m. kovo 24 dienos 9 val., arba į Kelmės kredito unijos nutolusią kasą, esančią adresu: Maironio g. 1 Tytuvėnai iki 2023 m. kovo 23 d. 12 val.

Valdyba