NMA kviečia teikti paraiškas – „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

Kelmės kredito unija kaip ir kiekvienais metais bendradarbiaudama su NMA ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondu skatina teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros  2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Ūkininkams teikiantiems paraiškas pagal minėtą priemonę sudarome specialias finansavimo sąlygas ir taip užtikriname sklandų projektų finansavimą. Nacionalinė mokėjimo agentūra paraiškas priima nuo 2022-04-19 iki 2022-05-18.
 
Paramos biudžetą sudaro
 • Pieninės galvijininkystės sektoriui 18 035 017 Eur paramos lėšų.
 • Kiaulininkystės sektoriui 4 493 965 Eur paramos lėšų.
 • Paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriui 3 457 229 Eur paramos lėšų.
 • Uždaro grunto sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams (šildomiems
  šiltnamiams) 4 000 000 Eur paramos lėšų.
 • Atviro grunto sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams (lauko daržovėms,
  vaisiams, uogoms) 6 000 000 Eur paramos lėšų.
Prioritetai:
 • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
Tikslinės sritys:
 • modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą;
 • didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.
Kompleksiniai tikslai:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
Remiama veikla:
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Remiami žemės ūkio sektoriai:
 • pieninė galvijininkystė;
 • kiaulininkystė;
 • paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą;
 • sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė.
Paramos gali kreiptis:
 • juridiniai asmenys;
 • fiziniai asmenys.
Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui):
 • 1 500 000 Eur, taikoma pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose;
 • 2 000 000 Eur, taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose);
 • 2 000 000 Eur taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos).
Paramos intensyvumas:
 • finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. atsižvelgiant į tam tikras nuostatas.