Dėmesio vyksta paskolų akcija!

Kelmės kredito unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2022-03-25 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.

      Nutarta: Patvirtinti Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą už 2021 m.

  1. Valdybos veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.

     Nutarta: Patvirtinti Valdybos veiklos ataskaitą už 2021 m.

  1. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.

     Nutarta: Patvirtinti Paskolų komiteto veiklos ataskaitą už 2021m..

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

      Nutarta: Patvirtinti 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį. 2021 m. pelną pervesti į rezervinį                  kapitalą.

  1. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

     Nutarta: Patvirtinti 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

     Nutarta: Išrinktas valdybos narys.

  1. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

     Nutarta: Patvirtinti naują Kelmės kredito unijos įstatų redakciją.