Dėmesio vyksta paskolų akcija!

Pakartotinis visuotinis kredito unijos narių susirinkimas

Pakartotinis visuotinis Kelmės kredito unijos narių susirinkimas

Kelmės kredito unijos narių dėmesiui

2021 m. kovo mėn. 23 d. neįvykus visuotiniam narių susirinkimui,2021 m. kovo mėn. 31 d. šaukiamas pakartotinis Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21 A, Kelmė,  narių susirinkimas pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Atsižvelgiant į Vyriausybės priimtą nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (2020-11-04 Nr. 1226 su pakeitimais) VNS susirinkimas organizuojamas, kad kredito unijų nariai balsavimo biuletenius pateiktų raštu, nes draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (2.2.8 p.). Informuojame, kad Kelmės kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2021 m. kovo 31 d. 10 val.  gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kredito unijos narius svarstomais klausimais prašome balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti www.kelmesunija.lt  arba klientų aptarnavimo vietose.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą pakartotinį visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovė Oksana Beržanskytė tel. 8-427 65003.

Prašymas balsavimo biuleteniui ČIA

Balsavimo biuletenis ČIA