Dėmesio vyksta paskolų akcija!

Visuotinis kredito unijos narių susirinkimas

Visuotinis Kelmės kredito unijos narių susirinkimas

Kelmės kredito unijos narių dėmesiui

Informuojame, kad šių metų kovo 23 d. 10:00 val. adresu: Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė šaukiamas eilinis visuotinis KELMĖS KREDITO UNIJOS (į/k 112046191) narių susirinkimas. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Kelmės kredito unijos narių visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.
Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.).
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.