Dėmesio vyksta paskolų akcija!

Palūkanų kompensavimas žemės ūkiui

Valstybės PARAMA ūkio sektoriui

Primename, kad siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos įtaką ūkio subjektams, patvirtintos palankesnės valstybės pagalbos sąlygos COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

tractor (1)

Ūkininkams arba žemės ūkio kooperatyvams

recycle

100% palūkanų kompensavimas iki 2021-06-30

recycle

80% palūkanų kompensavimas nuo 2021-07-01

discount

Pasinaudoja parama sumažinkite skolinimosi kaštus

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali:

 1. kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatinės bendrovės, kiti ūkio subjektai);
 2. pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 3. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė kaip 50 proc. visų per tą patį laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės. 

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Ši finansinė pagalba Jums aktuali, jeigu nuo 2020-07-01 iki 2021-06-30 planuojate sudaryti finansavimo paslaugų (paskolos arba lizingo paslaugos) sutartį ir mokėsite palūkanas finansavimą suteikusiai įstaigai, o Jūsų paskola ar lizingo paslauga yra suteikta:

 • investicijoms finansuoti (teisės akte apibrėžtas sąrašas, 5.1. p.),
 • žemės ūkio technikos, kitos gamybinės įrangos ir (ar) įrenginių įsigijimui su lizingo paslauga,
 • trumpalaikiam (teisės akte apibrėžtas sąrašas, 5.2. p.) ir biologiniam turtui įsigyti,
 • kooperatyvams iš savo narių jų pagamintai žemės ūkio produkcija supirkti (užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba),
 • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti,
 • kai paskola imama kitai, anksčiau paimtai paskolai ar anksčiau pirktoms finansinės nuomos (lizingo) paslaugoms minėtoms išlaidoms finansuoti, grąžinti (kai refinansavimo paskola be garantijos paimta paskolai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugoms be garantijos, suteiktoms po 2020 m. birželio 30 d., grąžinti).

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Jeigu esate ūkio subjektas, atitinkantis veiklos ir finansavimo sąlygas, mes Jums suteiksime 100 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d., kompensaciją. Nuo 2021 liepos 1 d. sumokėtoms palūkanoms – galios 80 proc. kompensacija.

Bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai, o maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 8 proc.

Suteikiama valstybės pagalba yra ribojama ir pagalbos suma (palūkanų kompensacija, garantinės įmokos kompensacija ir anksčiau suteikta pagalba pagal kitas priemones) vienam pagalbos gavėjui negali viršyti:

 • 100 000 Eur – ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba,
 • 800 000 Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.