Dėmesio vyksta paskolų akcija!

Visuotinio narių susirinkimo metu bus renkamas Valdybos narys

Visuotiniame Kelmės kredito unijos narių susirinkime bus renkamas valdybos narys.

Informuojame, kad šių metų pirmąjį ketvirtį bus organizuojamas Kelmės kredito unijos (toliau — Unija) Visuotinis narių susirinkimas (toliau — VNS), kurio metu bus renkama Unijos Valdybos narys.

Jeigu pageidaujate būti renkamas aukščiau nurodytu Unijos Vadovu, prašome ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 21 d. Unijos administracijai pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (laisvos formos) dalyvauti Unijos Vadovų rinkimuose;
  2. užpildytą 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-181 patvirtintos formos vadovo anketą žr. https://www.lb.lt
  1. dokumentus ir informaciją, patvirtinančią Jūsų kvalifikaciją ir patirtį (įgytą kvalifikaciją arba jos kėlimą patvirtinančius diplomus (pažymėjimus), gyvenimo aprašymą, rekomendacinius laiškus ir pan.);
  2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
  3. pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie vidaus reikalų ministerijos apie teistumą (neteistumą);
  4. pažymą iš Apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie per vienerius metus skirtas administracines nuobaudas;
  5. pažymą iš Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apie tai, jog Jūs nebuvote baustas administracinėmis baudomis už finansinius mokestinius pažeidimus.

 

Prašome Unijai pateikti aukščiau nurodytų dokumentų originalus. Nesant originalių dokumentų, Unijai gali būti pateikiami aukščiau nurodytų dokumentų, pažymėtų Nr. 3-7, notaro patvirtinti nuorašai.

Informuojame, kad Unijos Vadovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo, Lietuvos banko Leidimo tapti kredito unijos vadovu išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195, kitų teisės aktų kredito unijos Vadovui nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad apie organizuojamą Unijos VNS būsite informuoti atskirai, teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiame informaciniame pranešime nurodyti dokumentai priimami darbo dienomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio (nuo 8.00 val. iki 17.00 val.), penktadieniais (nuo 8.00 val. iki
15.45 val.). Dokumentai priimami adresu: Dariaus ir Girėno g.21A, Kelmė

Kontaktai susisiekimui: el. paštas: o.berzanskyte@lku.lt  Tel. Nr.: +370 42765003. Atsakingas asmuo: Oksana Beržanskytė

Kelmės kredito unijos administracija

2022 m. sausio 12 d.