Jau 20 metų augame kartu su Jumis!!!

Kredito unijos idėja gimė Pietų Vokietijoje apie XIX a. vidurį. Friedrichas Raiffeisenas buvo mažo Bavarijos miestelio Heddesdorf meras. Matydamas savo miesto ir apylinkių gyventojų bėdas bei vargus, 1850 metais įkūrė pirmąją kooperatinę kredito draugiją, kurioje šios apylinkės gyventojai galėjo sutelkti savo santaupas ir tarpusavyje teikti paskolas. 1864 metais buvo įsteigta „Heddesdorf“ kredito unija, kad padėtų vietiniams ūkininkams įsigyti sėklų, galvijų, ūkio įrangos. Pirmųjų kredito unijų tikslas buvo „vienas už visus, visi už vieną“, o ateityje jis liko šio judėjimo pagrindu.

Lietuvoje pirmoji Kredito unija įkurta 1871 m. o Kelmės kredito unija įkurta 1999 m. kovo 19 d.

1998 m. gruodžio 18 d Valstybiniame patentų biure buvo įregistruotas firmos vardas – Kredito unija “Kelmės taupa”

1999 m. kovo 19 d. įvyko steigiamasis susirinkimas. Iki steigiamojo susirinkimo susivienijo 51 narys.

1999 m. liepos 1 d. unija įregistruota Lietuvos banke. Lietuvos banko valdybos nutarimu ir išduota kredito unijos „Kelmės taupa“ licencija.

1999 m. pirmasis narys – Vytautas Dudėnas.

2000 m. kovo 2 d. įvyko pirmasis ataskaitinis susirinkimas. Perrinkti valdymo organai.

2001 m. Kelmės kredito unija tapo Lietuvos centrinės kredito unijos nare.

2001 m. spalio 16 d. Kaune įvyko Lietuvos Centrinės kredito unijos Steigiamasis susirinkimas. Kredito unija tapo Lietuvos centrinės kredito unijos steigėja.

2002 m. kredito unijos aktyvai viršijo pirmąjį milijoną.

2004 m. vasario 12 d. atidaryta pirmoji Kražių kasa.

2008 m. birželio mėn. kredito unija įsigijo sklypą Kelmėje pastato statybai.

2011 m. Kelmės kredito unija pripažinta geriausia Lietuvos kredito unija.

2012 m. kovo 1 d. įvyko oficialus pastato, esančio Dariaus ir Girėno 21 A, atidarymas.

2012 m. kovo 19 d. įvykusiame visuotiniame narių susirinkime pakeistas pavadinimas.

2018 m. sausio 1 d. sėkmingai įvykdyta kredito unijų reforma.

Šiandien Kelmės kredito uniją vieniją 2718 narių. Unija savo klientams teikia visas kasdienes finansines paslaugas: mokėjimai, kortelės, paskolos, indėliai.

Ir toliau pagrindinis unijos skirtumas nuo banko yra tas, kad Kredito unijos narių sukaupti pinigai neišeina iš bendruomenės, paskolos teikiamos tik unijos nariams, tai padeda vystyti kaimų, miestelių, bendruomenių ekonomiką. Žmonės pradeda ir plečia verslus, kuria naujas darbo vietas, prisideda prie bendro šalies ūkio augimo, sukurtas turtas lieka bendruomenėje ir neiškeliauja į kitas šalis.

 

    

 

 

AČIŪ KAD ESATE KARTU SU MUMIS!!!!